Zahájení disciplinárního řízení ze dne 7.10. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 7.10. 2019 SR 2019/2020

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Josef Kougl, FC Jesenice B ID 02010611 ČK č. u.: 201921CA3A0701

Luboš Havlíček, TJ Čistá ID 97121320 ČK, 201921C A2A0706

Miroslav Vrábík, TJ Roztoky A ID 90021617 ČK 201921CA2A0701

Martin Somol, FK Hředle ID 84050350 ČK 201921CA1A0704

Marek Konopásek, TJ Slabce ID 92010074 ČK 201921CA1A0701

Matuš Karnafel, SK Ohnivec Městečko ID 82042081 ČK 201921CA1A0705

Jiří Urban, SK Ohnivec Městečko ID 79120949 ČK 201921CA1A0705

Lukáš Majba, SK Ohnivec Městečko ID 84081807 ČK 201921CA1A0705

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda