Zahájení disciplinárního řízení ze dne 14.10. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 14.10. 2019 SR 2019/2020

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Robert Janek, TJ Sokol Kroučová ID 78080888 ČK č. u.: 201921CA2A0806

Josef Vančura, TJ Sokol Kroučová ID 77010008 ČK 201921CA2A0806

Tomáš Macák, TJ Slabce ID 88031066 ČK 201921CA1A0807

Jan Paseka, SK Lišany ID 93052170 ČK 201921CA1A0807

David Minařík, FK Hředle ID 02010983 ČK 201921CA1A0804

Petr Šnídl, SK Ohnivec Městečko ID 78111416 201921CA1A0705

oddíly:

FC O5 Zavidov B 20C0491

SK Ohnivec Městečko 20C0181

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda