Zahájení disciplinárního řízení ze dne 11.11. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 11.11. 2019 SR 2019/2020 Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Matěj Zuda, FC O5 Zavidov B ID 96120370 ČK č. u.: 201921CA1A1206

Václav Schejbal, TJ Slabce ID 761007906 ČK 201921CA1A1205

Martin Wittmayer, TJ Baník Rynholec ID 89100540 ČK 201921CA1A1204

Marek Komín, SK Lišany ID 86100540 ČK 201921CA2A1204

Martin Somol, FK Hředle ID 84050350 ČK 201921CA1A1202

Martin Rek, TJ Sparta Lužná ID 86051085 ČK 201921CA1A1202

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda