Zápis z jednání DK ze dne 14.11. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 12 ze dne 14.11. 2019 SR 2019/2020

78/19-20, utkání č. 201921CA1A1206 SK Lišany : FC 05 Zavidov B Matěj Zuda – ID 96120370, FC O5 Zavidov B. Rozhodnutí DK: 1 SU ZČ, § 43/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

79/19-20, utkání č. 201921CA1A1205 TJ Slabce : SK Sparta Řevničov Václav Schejbal – ID 76100796, TJ Slabce. Rozhodnutí DK: 1 SU ZČ, § 43/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

80/19-20, utkání č. 201921CA1A1204 TJ Baník Rynholec : SK Senomaty A Martin Wittmayer – ID 89100540, TJ Baník Rynholec. Rozhodnutí DK: 5 SU ZČ, § 45/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

81/19-20, utkání č. 201921CA1A1204 TJ Baník Rynholec : SK Senomaty A Marek Komín – ID 86100131, SK Senomaty A Rozhodnutí DK: pokuta 500,- Kč, § 46/2 DŘ FAČR

82/19-20, utkání č. 201921CA1A1202 FK Hředle : TJ Sparta Lužná Martin Somol – ID 84050350, FK Hředle. Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

83/19-20, utkání č. 201921CA1A1202 FK Hředle : TJ Sparta Lužná Martin Rek – ID 86051085, TJ Sparta Lužná Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

84/19-20, Jan Paseka, SK Lišany, ID 93052170, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 15.5. 2020, poplatek 150,- Kč

85/19-20, Tomáš Rendl, FK Hředle, ID 81040853, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 2 SU podmíněně odložen do 15.5. 2020, poplatek 150,- Kč

86/19-20, Jaroslav Bařtipán, TJ Slabce ID 84111733, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 15.5. 2020, poplatek 150,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda