Zápis z jednání DK ze dne 21.11. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 13 ze dne 21.11. 2019 SR 2019/2020

Opakované napomínání hráčů, 4 ŽK v soutěžním ročníku 2019/2020:

Jakub Murčo, ID 91091606, SK Sparta Řevničov, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2019/20 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1

Matuš Karnafel, ID 82042081, SK Ohnivec Městečko, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2019/20 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1

Jan Jelínek, ID 00070281, FC 05 Zavidov B, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2019/20 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1

Lukáš Beneš, ID 92080163, TJ Sokol Mšec, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2019/20 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda