Zápis z jednání DK ze dne 28.11. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 14 ze dne 28.11. 2019 SR 2019/2020

Opakované napomínání hráčů, 4 ŽK v soutěžním ročníku 2019/2020:

Michal Petrů, ID 91052288, FC O5 Zavidov B, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2019/20 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1

Jiří Urban, ID 79120949, SK Ohnivec Městečko, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2019/20 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda