Zápis z jednání DK ze dne 13.8. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 2 ze dne 13.8. 2020 SR 2020/2021

01/20-21, utkání č. 202024A0104 TJ Čistá : FK Kněževes

Luboš Havlíček – ID 97121320, TJ Čistá

Rozhodnutí DK: ČK, 6 SU ZČ, § 43/1; 45/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda