Zahájení disciplinárního řízení ze dne 7.9. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 7.9. 2020, SR 2020/2021

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Tomáš Sejpka, SK Oráčov, ID 98111017, ČK, č. utkání 202021CA2A0302

Jan Elsnic, SK Mšecké Žehrovice, ID 888011817, ČK, č. u. 202021CA2A0302

Petr Matějovský, TJ Sokol Pustověty, ID 87080728, ČK, č. u. 202021CA1A0307

Dušan Šnobl, TJ Sokol Pustověty, ID 74091174, ČK, č. u. 202021CA1A0307

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda