Zápis z jednání DK č. 6 ze dne 10.9. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 6 ze dne 10.9. 2020 SR 2020/2021

11/20-21, utkání č. 202021A2A0302 TJ Sokol Kroučová : SK Oráčov

Tomáš Sejpka – ID 98111017, SK Oráčov

Rozhodnutí DK: 2 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

12/20-21, utkání č. 202021CA2A00303 TJ Šanov : SK Mšecké Žehrovice

Jan Elsnic – ID 88011817, SK Mšecké Žehrovice

Rozhodnutí DK: ČK po 2. ŽK, DK vyhověla žádosti o vykoupení hráče, pokuta 500,- Kč, § 46/2 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

13/20-21, utkání č. 202021A1A0307 KK Kněževes : TJ Sokol Pustověty

Petr Matějovský – ID 87080728, TJ Sokol Pustověty

Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 45/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

14/20-21, utkání č. 202021A1A0307 KK Kněževes : TJ Sokol Pustověty

Dušan Šnobl – ID 74091174, TJ Sokol Pustověty

Rozhodnutí DK: 4 SU ZČ, § 45/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

15/20-21, Petr Petr, SK Mšecké Žehrovice, ID 92082322, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 10.11. 2020 poplatek 150,- Kč

16/20-21, Petr Šnídl, SK Ohnivec Městečko, ID 78111416, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 10.11. 2020 poplatek 150,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda