Zápis z jednání DK ze dne 17.9. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 7 ze dne 17.9. 2020 SR 2020/2021

17/20-21, utkání č. 202021A1A0407 SK Senomaty : SK Sparta Řevničov

Petr Matějka – ID 75050153, SK Sparta Řevničov

Rozhodnutí DK: 4 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

18/20-21, utkání č. 202021CA1A0404 TJ Roztoky : TJ Baník Rynholec

Tomáš Perlík – ID 00020225, TJ Baník Rynholec

Rozhodnutí DK: ČK po 2. ŽK, DK vyhověla žádosti o vykoupení hráče, pokuta 500,- Kč, § 46/2 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda