Zápis z jednání DK ze dne 1.10. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 9 ze dne 1.10. 2020 SR 2020/2021

30/20-21, DK OFS trestá dle §69, odst.4 DŘ FAČR družstvo starší přípravky klubu FK Rakovník ID 20C0481 vyloučením ze soutěže a pokutou 2.000,-Kč za odhlášení družstva starší přípravky ze soutěže OP starších přípravek, poplatek 150,- Kč.

31/20-21 Petr Míček, ID 92121192, TJ Sokol Petrohrad, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň