Zahájení disciplinárního řízení ze dne 5.10. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 5.10. 2020, SR 2020/2021

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Lukáš Fořt, TJ Sokol Petrohrad, ID 98051608, ČK, č. utkání 202021CA2A0703

Luboš Šika, TJ Šanov, ID 94110142, ČK, č. utkání 202021CA2A0701

Miroslav Blecha, TJ Šanov, ID 84060959, ČK, č. utkání 202021CA2A0701

Jaroslav Daniš, TJ Č. Lev Kolešovice, ID 92041671, ČK, č. utkání 202021CA2A0701

Miroslav Holeček, TJ Č. Lev Kolešovice, ID 87101268, ČK, č. utkání     202021CA2A0701

Michal Peták, TJ Sokol Pustověty, ID 83120768, ČK, č. utkání 202021CA1A0706

Michal Čermák, TJ Roztoky, ID 87040419, ČK, č. utkání 202021CA1A0706

Denis Scott Bechner, FK Hředle, ID 94041213, ČK, č. utkání  202021CA1A0704

rozhodčí:

Jiří Týče, ID 73070491

Jakub Fejfar, ID 87100943

Martin Tichý, ID 87010396

Jiří Strouhal, ID 64090332

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

 Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda