Zápis z jednání DK ze dne 9.10. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 10 ze dne 9.10. 2020 SR 2020/2021

32/20-21, utkání č. 202021CA2A0703 SK Pavlíkov : TJ Sokol Petrohrad

Lukáš Fořt – ID 98031608, TJ Sokol Petrohrad

Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

33/20-21, utkání č. 202021A2A0701 TJ Šanov : TJ ČL Kolešovice

Luboš Šika – ID 94110142, TJ Šanov

Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

34/20-21, utkání č. 202021A2A0701 TJ Šanov : TJ ČL Kolešovice

Miroslav Blecha – ID 84070959, TJ Šanov

Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

35/20-21, utkání č. 202021A2A0701 TJ Šanov : TJ ČL Kolešovice

Jaroslav Daniš – ID 92041671, TJ ČL Kolešovice

Rozhodnutí DK: ČK po 2. ŽK, DK vyhověla žádosti o vykoupení hráče, pokuta 500,- Kč, § 46/2 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

36/20-21, utkání č. 202021A1A0706 TJ Šanov : TJ ČL Kolešovice

Miroslav Holeček – ID 87101268, TJ ČL Kolešovice

Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

37/20-21, utkání č. 202021A2A0701 TJ Sokol Pustověty : TJ Roztoky

Michal Peták – ID 83120768 TJ Sokol Pustověty

Rozhodnutí DK: 2 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

38/20-21, utkání č. 202021A2A0701 TJ Sokol Pustověty : TJ Roztoky

Michal Čermák – ID 87040419 TJ Roztoky

Rozhodnutí DK: 2 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

39/20-21, utkání č. 202021A1A0704 FC Jesenice : FK Hředle

Denis Scott Bechner – ID 94041213, FK Hředle

Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 48/1; DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

40/20-21, Jan Kočí, SK Mšecké Žehrovice, ID 93072428, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 8.4. 2021 poplatek 150,- Kč

41/20-21 Jan Kováčik, ID 88111087, TJ Sokol Kroučová, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

42/20-21 David Brda, ID 91010139, FC Jesenice, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

43/20-21 Martin Medřický, ID 92081738, SK Lišany, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

44/20-21 Tomáš Perlík, ID 91010139, FC Jesenice, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

45/20-21 Milan Polák, ID 87051834, TJ Sparta Lužná, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

46/20-21 Jiří Týče, rozhodčí, ID 73070491, pokuta 1.500,- Kč, § 58/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

47/20-21 Jakub Fejfar, rozhodčí, ID 87100943 , disciplinární řízení se zastavuje, disciplinární přečin nebyl spáchán, § 99/3/a

48/20-21 Martin Tichý, rozhodčí, ID87010396, disciplinární řízení se zastavuje, disciplinární přečin nebyl spáchán, § 99/3/a

49/ 20-21 Jiří Strouhal, rozhodčí, ID 64090332, pokuta 1.500,- Kč, § 58/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň