Zápis z jednání DK ze dne 14.10. 2020

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 11 ze dne 14.10. 2020 SR 2020/2021

50/20-21 Milan Šefara, rozhodčí, ID 78050807, pokuta 1.000,- Kč, § 58/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

51/ 20-21 Josef Dědek, rozhodčí, ID 74071325, pokuta 300,- Kč, § 58/1 DŘ AČR, poplatek 150,- Kč

52/20-21 Jan Červený, rozhodčí, ID 02030576, pokuta 300,- Kč, § 58/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

53/ 20-21 Josef Horáček, delegát, ID 64120279, pokuta 400,- Kč, § 58/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

54/20-21 Martin Cibulka, ID 96010622, TJ Sparta Lužná, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

55/20-21 Martin Kameník, ID 87061309, TJ Sokol Pustověty, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

56/20-21 Jakub Karas, ID 92062378, Slavoj Chrášťany, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

57/20-21 Jakub Sýkora, ID 97021308, TJ Šanov, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

58/20-21 Daniel Dvořák, ID 79030654, Slavoj Chrášťany, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

59/20-21 Radek Konvalinka, ID 99050403, TJ Sokol Janov, pokuta 400,- Kč, § 47 odst. 1/a DŘ FAČR, s použitím RMS 2020/21 náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1, poplatek 150,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň