Zápis z jednání DK ze dne 20.8. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021262130
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0491 – FC 05 Zavidov, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: TJ Roztoky, z.s. – FC 05 Zavidov, z.s. “B” ,202121CA1A0102
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 50 DŘ, odst. 3, neoprávněné nastoupení hráče Tomáše Urbana ID 07021211 v
utkání Okresního přeboru.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 2 000,-
Poplatek DK: 150,-
Kontumace utkání: 3 : 0
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 20.08.2021

foto: David Svoboda