Zahájení disciplinárního řízení ze dne 6.9. 2021

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK
Husovo náměstí 128, Rakovník 269 01
Mobil: +420 723 450 562
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 286165141/0300
E-mail: sekretar@ofsrakovnik.cz IČ: 01508342
Web: www.ofsrakovník.cz DIČ: CZ01508342

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 6.9. 2021, SR 2021/2022.

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):
hráči:

Pavel Komárek TJ Šanov ID 91110309 ČK č. utkání 202121CA2A0401 

Marek Tvrz SK Ohnivec Městečko ID 94091199 ČK č. utkání 202121CA1A0402

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob. Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda