Zápis z jednání DK ze dne 9.9. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264181
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Komárek Pavel (91110309)
Klub: 20C0371 ­ TJ Šanov, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
Zápas: Sokol Janov ­ TJ Šanov, z.s. ,202121CA2A0401
ROZHODLA TAKTO:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, Nesportovní chování. v obou přípsdech bezohledné kopnutí soupeře ze
strany bez možnosti hrát míč.Při odchodu z hrací plochy projevy nespokojenosti bez hanlivych vyroků ” Nauč se to pískat”; § 46/1 DŘ
FAČR
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 1 od 05.09.2021 08:32
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 10.09.2021

FOTBALOVÁ  ASOCIACE ČESKÉ  REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264182
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Tvrz Marek (94091199)
Klub: 20C0181 ­ SK Ohnivec Městečko
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: SK Ohnivec Městečko ­ FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z.s. ,202121CA1A0402
ROZHODLA TAKTO:
Popis vyloučení: V 62. minutě, pět metrů od střídačky hostů, dostal hráč Olešné Jakub Černý míč za obranu domácích (kolmice do
prostoru rohu PU). V ten moment přišel hráč domácích Marek Tvrz se skluzem na zadní část kotníku, který byl veden nepřiměřenou silou.
Skluz ale přišel v momentě, kdy si Jakub Černý posunul míč do běhu. Následovalo podražení, po kterém jsem udělil ČK. Hráč Marek Tvrz
se soupeři omluvil a spořádaně odešel do kabin. Jakub Černý utkání následně dohrál bez nutnosti střídání. § 42/1 DŘ FAČR
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 2 od 05.09.2021 08:39
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 10.09.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264186
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Brda David (91010139)
Klub: 20C0281 – FC Jesenice
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/22, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 10.09.2021

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda