Zápis z jednání DK ze dne 16.9. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264990
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Škubal Jan (78040940)
Klub: 20C0331 – SK SENOMATY, z.s.
Soutěž: 202121CA3A ­ IV. třída ­ základní část
Zápas: SK Senomaty, z.s. “B” ­ Sokol Panoší Újezd, z.s. ,202121CA3A0503
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení:V 61 min. D78 Škubal Jan (78040940) obdržel ČK za zmaření zjevné brankové možnosti soupeře, úmyslným
zahráním míče rukou mimo PÚ, kdy v pádu pod nohy unikajícího soupeře zastavil kličku soupeře chycením míče oběma rukama.
Vyloučený brankář okamžitě opustil prostor hřiště a jeho místo zaujal D5. K přestupku došlo cca 2m před PÚ domácích. § 43/1 DŘ FAČR
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 1 od 13.09.2021 08:10
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 17.09.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ  REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264994
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0481 ­ FK Rakovník, z.s.
Soutěž: 202121CG1A ­ OP starších přípravek
ROZHODLA TAKTO:
DK trestá dle § 69 odst.4 DŘ FAČR družstvo starší přípravky FK Rakovník vyloučením ze soutěže a pokutou 2.000,­ Kč za odhlášení
družstva starší přípravky ze soutěže OP starších přípravek dle § 38 odst.3 DŘ FAČR a RMS OFS Rakovník Hospodářské náležitosti 2/g.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 2 000,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 17.09.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264995
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0051 ­ Slavoj Chrášťany, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
Zápas: Sokol Sýkořice, z.s. ­ Slavoj Chrášťany, z.s. ,202121CA2A0406
ROZHODLA TAKTO:
Nedohrání utkání z důvodu nedostatečného počtu hráčů. § 69/1/f.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 2 000,-
Poplatek DK: 150,-
Kontumace utkání: 3 : 0
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 17.09.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264997
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0481 ­ FK Rakovník, z.s.
Soutěž: 202121CF1A ­ OP mladších žáků 7+1
Zápas: FK Rakovník, z.s. ­ FK Hředle, z.s. ,202121CF1A0206
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 50 DŘ, odst. 3, neoprávněné nastoupení hráčky Elišky Jelínkové ID 07111345 v
utkání OP mladších žáků.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
Kontumace utkání: 2 : 6
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 17.09.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264999
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0401 ­ FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z.s. ­ Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s.
,202121CA1A0506
ROZHODLA TAKTO:
Nenastoupení družstva k utkání. §56/2 DŘ.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 3 000,-
Poplatek DK: 150,-
Kontumace utkání: 0 : 3
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 17.09.2021

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda