Zahájení disciplinárního řízení ze dne 20.9. 2021

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK
RAKOVNÍK Husovo náměstí 128, Rakovník 269 01
Mobil: +420 723 450 562
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 286165141/0300
E-mail: sekretar@ofsrakovnik.cz IČ: 01508342
Web: www.ofsrakovník.cz DIČ: CZ01508342
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
tel.: 603 201 968 e-mail: duchon@duchon.cz
Zahájení disciplinárního řízení ze dne 20.9. 2021, SR 2021/2022
Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):
hráči:

Jakub Vála, SK Senomaty OP SŽ, ID 07081579 ČK č. u.: 202121CE1A0403

Michal Stiska, SK Senomaty B, ID 89121969 ČK 202121CA3A0603

Jakub Karas, Slavoj Chrášťany, ID 92062378 ČK 202121CA2A0606

Michal Čermák, TJ Roztoky, ID 87040419 ČK 202121CA1A0606

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob. Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.


Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň