Zahájení disciplinárního řízení ze dne 27.9. 2021

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 27.9. 2021, SR 2021/2022

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Josef Vejvoda, TJ Sparta Lužná, ID 98010317 ČK č. u.: 202121CA1A0706

Jakub Hula, TJ Sokol Pustověty, ID 01070712 ČK č.u.: 202121CA1A0704

Denis Scott Bechner, FK Hředle, ID 94041213 ČK č.u.: 202121CA1A0702

oddíly:

SK Senomaty, 20C0331, OP starších přípravek

TJ Slabce, 20C0341, OP starších přípravek

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

 Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda