Zápis z mimořádného jednání DK ze dne 27.9. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021296214
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Bechner Denis Scott (94041213)
Klub: 20C0451 FK
Hředle, z.s.
Soutěž: 202121CA1A Okresní
přebor
Zápas: TJ TATRAN Rakovník, z.s. “B” FK
Hředle, z.s. ,202121CA1A0702
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení: 2ŽK+ČK Nesportovní chování bezohledně podrazil v souboji o míč v nepřerušené hře D3, k přestupku došlo na
půlící čáře v kruhu HP, od přestupku jsem byl vzdálen cca 15m. 1ŽK Nesportovní chování bezohledně podrazil v souboji o míč v
nepřerušené hře D15, k přestupku došlo na diagonále R v PÚ D cca 8m od brankové čáry, od přestupku jsem byl vzdálen cca 10m. Hráč
opustil HP spořádaně a bez protestů. §46/2 DŘ FAČR, RMS OFS Rakovník Hospodářské náležitosti čl. 2
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.09.2021

Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda