Zápis z jednání DK ze dne 7.10. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297918
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Koc Jaroslav (77110335)
Klub: 20C0241 ­ SK Pavlíkov, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
Zápas: SK Pavlíkov, z.s. ­ TJ Čistá, z.s. ,202121CA2A0806
ROZHODLA TAKTO:
VYJÁDŘENÍ K VYLOUČENÍ: D14 Koc Jaroslav ID 77110335 ­ Hrubé nesportovní chování, prudké udeření soupeře loktem do hlavy v
přerušené hře s použitím nepřiměřené síly. Soupeř utkání dohrál. K přestupku došlo cca v 1/4 HP asi 5 metrů od pomezní čáry blíže AR2.
Přerušil jsem hru kvůli přestupku D14 na H15 ­ nedbalé podražení v souboji o míč v nepřerušené hře a nařídil PVK. Následně oba hráči
spadli na zem a již v přerušené hře došlo k bezohlednému strčení střední intenzitou H15 na D14 a D14 následně zareagoval udeřením
loktem do hlavy H15 do oblasti spánku. Na pokyn AR2, který měl o situaci lepší přehled, než já, jsem udělil OT ŽK H15 a OT ČK D14. H15
utkání dohrál bez zranění. D14 opustil hrací plochu spořádaně. § 48/3 DŘ FAČRu.
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 4 od 04.10.2021 19:44
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297919
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Dvořák Daniel (79030654)
Klub: 20C0051 ­ Slavoj Chrášťany, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
Zápas: Slavoj Chrášťany, z.s. ­ SK Mšecké Žehrovice, z.s. ,202121CA2A0805
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení:2.ŽK­ČK NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ­ZMAŘENÍ SLIBNĚ SE ROZVÍJEJÍCÍ ÚTOČNÉ AKCE PODRAŽENÍM SOUPEŘE V
BOJI O MÍČ V NEPŘERUŠENÉ HŘE.1 ŽK­PROJEVY NESPOKOJENOSTI A PROTESTOVÁNÍ­ KRITIKA R V PŘERUŠENÉ HŘE BEZ
HANLIVÝCH VÝRAZŮ(CO SI TO PÍSKNUL). § 46/2 DŘ, RMS OFS Rakovník Hospodářské náležitosti čl. 2
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297921
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Hamouz Lukáš (98100107)
Klub: 20C0371 ­ TJ Šanov, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
Zápas: SK Oráčov, z.s. ­ TJ Šanov, z.s. ,202121CA2A0803
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení: Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, po ukončení utkání na adresu R: “Ty kokote, ty
jantare, ty se na to vyser, ty si jdi pískat kulečník. Jdi s tímhle fakt do prdele”. Po skončení utkání přišel za mnou do středového kruhu H8 a
na moji adresu uvedl: “ty kokote, ty se na to vyser, ty jantare, ty jsi jdi pískat kulečník, jdi s tímhle fakt do prdele”. Poslední výroky byly
řečeny při proceduře udělení OT ČK. Po udělení OT ČK H8 zopakoval: “jdi fakt do prdele”. Následně jsem společně s AR1 a AR2 opustil
HP. H8 již nepokračoval ve svém monologu. § 45/2 DŘ FAČRu.
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 6 od 04.10.2021 19:56
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297922
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Kokšál Martin (69110500)
Klub: 20C0331 – SK SENOMATY, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: SK SENOMATY, z.s. ­ FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z.s. ,202121CA1A0804
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení:D13 Kokšál Martin (69110500) 82 min. 2.ŽK+ČK za nesportovní chování – neúmyslné udeření soupeře loktem do
obličeje zepředu v souboji o míč v nepřerušené hře (zraněný hráč utkání dohrál). 48 min. 1. ŽK za nesportovní chování – zmaření slibně
se rozvíjející útočné akce soupeře podražením soupeře v boji o míč v nepřerušené hře mimo PÚ, za což byl nařízen PVK. § 46/1 DŘ
FAČRu.
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 1 od 03.10.2021 20:00
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297925
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Cibulka Martin (96010622)
Klub: 20C0171 ­ TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s. ­ SK Ohnivec Městečko ,202121CA1A0802
ROZHODLA TAKTO:
VYJÁDŘENÍ K VYLOUČENÍ: Ve 37. minutě udělena ČK ­ D47­ Cibulka Martin ­ 96010622­ Surová hra ­ Podražení soupeře ze strany v
souboji o míč v nepřerušené hře za použití nepřiměřené síly. Ve 37. minutě došlo k souboji o míč mez D47 a H11 ve středovém kruhu na
polovině HP. D47 byl v souboji s H11 pozdě a ve skluzu zasáhl ze strany holeň soupeře. Nařízen PVK, udělen OT ­ ČK D47, vyloučený
hráč opustil HP ukázněně, ke zranění soupeře nedošlo, hráč utkání dohrál. § 42/1 DŘ FAČRu.
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 1 od 03.10.2021 20:08
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297920
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Skalák Lukáš (96071550)
Klub: 20C0311 ­ Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: FK Kněževes, z.s. ­ Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s. ,202121CA1A0801
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení: 1. OT ŽK udělen v 43′ za NCH ­ Projevy nespokojenosti a protestování ­ kritika R v přerušené hře bez hanlivých
výrazů “Co jsi to zase pískl”. Situace nastala po odpískání přestupku proti H cca 2 metry na před rohem PÚ družstva H u AR2. Od místa
jsem byl vzdálen cca 3 metry, tudíž jsem NCH H9 slyšel zcela zřetelně. 2. OT ŽK udělen v 87′ za NCH ­ bezohledné kopnutí soupeře při
skluzu zepředu v souboji o míč v nepřerušené hře. Situace nastala cca 5 metrů od středové čáry. H9 do souboje o míč s D12 šel skluzem
zepředu a zasáhl jej. Od situace jsem byl vzdálen cca 5 metrů a viděl přestupek H9 zřetelně. Po udělení 2. OT ŽK byl udělen OT ČK. H9
opustil HP spořádaně bez jakýchkoliv protestů. § 46/2 DŘ, RMS OFS Rakovník Hospodářské náležitosti čl. 2
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297929
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0351 ­ TJ Sokol Srbeč, z.s.
Soutěž: 202121CA3A ­ IV. třída ­ základní část
Zápas: SK Senomaty, z.s. “B” ­ TJ Sokol Srbeč, z.s. ,202121CA3A0702
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem, nedostavení se k utkání IV. třídy. § 56/2 DŘ FAČRu
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 2 000,-
Poplatek DK: 150,-
Kontumace utkání: 3 : 0
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297932
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0171 ­ TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: SK Sparta Řevničov, z.s. ­ TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s. ,202121CA1A0706
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem, poškození vybavení kabiny hostujícího mužstva. § 66/2/f DŘ FAČRu.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297934
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Šika Luboš (94110142)
Klub: 20C0371 ­ TJ Šanov, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021297936
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Havlíček Luboš (97121320)
Klub: 20C0021 ­ Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 07.10.2021

Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda