Zápis z jednání DK ze dne 13.10. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298660
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Kindl Tomáš (92070104)
Klub: 20C0241 SK Pavlíkov, z.s.
Soutěž: 202121CA2A III. třída
Zápas: SK Mšecké Žehrovice, z.s. SK
Pavlíkov, z.s. ,202121CA2A0902
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení:V 87. minutě byl podruhé napomínán a následně vyloučen H10 Kindl Tomáš (92070104). 1.ŽK mu byla udělena v
53. minutě, kdy bezohledně podrazil D5 v souboji o míč v nepřerušené hře. Přestupek se stal v ose HP cca 5 metrů před PÚ domácího
mužstva. D5 v utkání dále pokračoval. V 87. byl H10 podruhé napomínán za Protestování nebo slovní projev nespokojenosti, kdy kritizoval
AR2 slovy: “ To si snad děláš srandu, to si to tady můžou mávat laici.” H10 takto reagoval na běžný souboj v rohu HP u AR2, kdy se
domáhal přestupku proti P12. Po udělení 2.ŽK+ČK opustil spořádaně HP. § 46/2 DŘ FAČR, RMS Náležitosti disciplinárního řízení čl. 4.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 13.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298663
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Herink Jiří (95030246)
Klub: 20C0091 TJ Český lev Kolešovice, z.s.
Soutěž: 202121CA2A III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 13.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298664
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Daniš Jaroslav (92041671)
Klub: 20C0091 TJ Český lev Kolešovice, z.s.
Soutěž: 202121CA2A III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 13.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298665
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Elsnic Jan (88011817)
Klub: 20C0521 SK Mšecké Žehrovice
Soutěž: 202121CA2A III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 13.10.2021

Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda