Zápis z jednání DK ze dne 21.10. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300099
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Petr Petr (92082322)
Klub: 20C0521 ­ SK Mšecké Žehrovice
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
Zápas: TJ Čistá, z.s. ­ SK Mšecké Žehrovice, z.s. ,202121CA2A1006
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení: Petr Petr ID: 92082322. Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. OT ŽK udělen v 5′ za
NCH strčení do soupeře nízkou intenzitou v přerušené hře. Na polovině HP na straně AR2 přešel míč do zámezí a H12 byl frustrován, že
vhazování bude provádět domácí tým. Při přesunu do obranné pozice strčil malou intenzitou do domácího hráče. Situaci jsem viděl
zřetelně a ihned udělil OT ŽK. Hra byla navázána vhazováním. 2. OT ŽK=ČK udělen v 75′ za NCH bezohledné podražení soupeře zezadu v
souboji o míč v nepřerušené hře. Situace se stala ve středovém kruhu, kdy D5 postupoval s míčem na polovinu H. H12 při snaze
odebrání míče bezohledně podrazil D5 v souboji o míč. Situaci jsem zřetelně viděl, nařídil PVK pro D a udělil OT ŽK, následně ČK. H12
opustil HP spořádaně bez jakýchkoliv protestů a projevů nevole. § 46/2 DŘ FAČR, RMS Náležitosti disciplinárního řízení čl. 4.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300100
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Herink Jiří (95030246)
Klub: 20C0091 ­ TJ Český lev Kolešovice, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
Zápas: SK Pavlíkov, z.s. ­ TJ Český lev Kolešovice, z.s. ,202121CA2A1005
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení.Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání H5 Herink Jiří ID 95030246, 2ŽK=ČK Nesportovní
chování ­ Bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře na polovině HP na straně u AR1. Souboj jsem viděl
zřetelně z cca 4m. Protihráč utkání dohrál. Hra navázána PVK .1ŽK Nesportovní chování ­ Zmaření slibně se rozvíjející útočné akce
soupeře podražením ze strany v boji o míč v nepřerušené hře mimo PU, za což byl nařízen PVK. Souboj se odehrál na útočné polovině D
cca 10m před PÚ. Souboj jsem viděl zřetelně z cca 5m. Protihráč utkání dohrál. H5 opustil HP spořádaně a bez protestů. § 46/1 DŘ
FAČR.
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 1 od 18.10.2021 08:00
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300101
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Skoupý Lukáš (99080026)
Klub: 20C0321 ­ SK Sparta Řevničov, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: TJ Roztoky, z.s. ­ SK Sparta Řevničov, z.s. ,202121CA1A1004
ROZHODLA TAKTO:
46/2 DŘ FAČR, RMS Náležitosti disciplinárního řízení čl. 4. Vyjádření k vyloučení: Skoupý Lukáš ID: 99080026. Červená karta během
zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. OT ŽK udělen v 76′ za NCH bezohledné podražení soupeře D16 v souboji o míč v
nepřerušené hře. Od situace jsem stál 3 metry a viděl ji zcela zřetelně. 2. OT ŽK=ČK udělen v 92′ za zdržování hry při navazování ­
Postavení se před míč a neuposlechnutí výzvy R k odchodu. Po nařízení PVK pro D u lavičky H vyloučený hráč bránil v rozehrání a stoupl si
před míč čelem k rozehrávajícímu hráči D. Po výzvě k dodržení předepsané vzdálenosti H14 zůstal stát a zabránil k rozehrání družstvu D.
Vyloučený hráč opustil HP spořádaně bez jakékoliv nevole a jiných protestů.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300106
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Fujera Jan (98110971)
Klub: 20C0321 ­ SK Sparta Řevničov, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: TJ Roztoky, z.s. ­ SK Sparta Řevničov, z.s. ,202121CA1A1004
ROZHODLA TAKTO:
Fujera Jan ID: 98110971 (asistent trenéra H). Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. OT ŽK udělen v 85′ za
Projevy nespokojenosti a potestování ­ kritika R v nepřerušené hře bez hanlivých výrazů “ty jsi slepý, ty to nevidíš”. Na tuto kritiku po
rozhodnutí R jsem byl upozorněn ze strany AR1 v přerušené hře. 2. OT ŽK=ČK udělen v 85′ ihned po udělení 1. OT za Projevy
nespokojenosti a potestování ­ kritika R v přerušené hře bez hanlivých výrazů: “tak to jsi fakt šmejd”. Na udělení 1. OT ŽK asistent trenéra
reagoval slovy: “tak to jsi fakt šmejd” a byl mu ihned udělen OT ŽK (2. ŽK=ČK). Asistent trenéra opustil prostor lavičky H spořádaně bez
jakékoliv nevole a jiných protestů. 46/2 DŘ FAČR, RMS Náležitosti disciplinárního řízení čl. 4.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300113
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0281 – FC Jesenice
Soutěž: 202121CE1A ­ OP starších žáků (RA + KL) 10+1
Zápas: FC Jesenice – AFK Tuchlovice z.s. ,202121CE1A0302
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 56/2 DŘ FAČR, nenastoupení k utkání OP starších žákú (KL + RA). Oboustranná
kontumace § 56/2 DŘ FAČR.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 100,-
Oboustranná kontumace
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300114
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 2030731 – AFK Tuchlovice z.s.
Soutěž: 202121CE1A ­ OP starších žáků (RA + KL) 10+1
Zápas: FC Jesenice – AFK Tuchlovice z.s. ,202121CE1A0302
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 56/2 DŘ FAČR, nenastoupení k utkání OP starších žákú (KL + RA). Oboustranná
kontumace § 56/2 DŘ FAČR.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 100,-
Oboustranná kontumace
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300112
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Brda David (91010139)
Klub: 20C0281 – FC Jesenice
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
8 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 800,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300107
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Karas Jakub (92062378)
Klub: 20C0051 ­ Slavoj Chrášťany, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300108
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Špimr Zdeněk (80030234)
Klub: 20C0291 – TJ Roztoky, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300109
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Kohout Pavel (00011559)
Klub: 20C0321 ­ SK Sparta Řevničov, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300110
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: John Jakub (87010918)
Klub: 20C0281 – FC Jesenice
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300111
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Kaplan Miroslav (90060596)
Klub: 20C0291 – TJ Roztoky, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 22.10.2021

Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda