Zahájení disciplinárního řízení ze dne 25.10. 2021

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 25.10. 2021, SR 2021/2022

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Adam Vitner, FK Hředle, ID 94101383, ČK, č. utkání 202121CA1A1104

Ivan Haužvic, TJ Baník Rynholec, ID 82020696, ČK, 202121CA1A1106

rozhodčí:

Jiří Týče, ID 73070491

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

 Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň