Zápis z jednání DK ze dne 27.10. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300856
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Vitner Adam (94101383)
Klub: 20C0451 ­ FK Hředle, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: SK Sparta Řevničov, z.s. ­ FK Hředle, z.s. ,202121CA1A1104
ROZHODLA TAKTO:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, Nesportovní chování ­ bezohledné kopnutí soupeře ze strany v souboji o
míč v nepřerušené hře ( protihráč utkání dohrál. 1.ŽK ­ nesportovní chování ­ zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře
podražením soupeře v boji o míč v nepřerušené hře mimo PÚ, za což byl nařízen PVK. Po udělení ČK hráč disciplinovaně opustil hřiště. §
46/2 DŘ FAČR, RMS Náležitosti disciplinárního řízení čl. 4.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 500,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300858
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Haužvic Ivan (82020696)
Klub: 20C0311 ­ Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
Zápas: Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s. ­ SK SENOMATY, z.s. ,202121CA1A1106
ROZHODLA TAKTO:
Vyjádření k vyloučení:V 56. minutě utkání byl vyloučen D1 Haužvic Ivan (82020696) za HNCH­prudké udeření R prudce hozeným míčem
do oblasti kolen v přerušené hře. H1 takto reagoval po nařízení PK proti jeho mužstvu. PK byl nařízen za nedbalé podrážení od D4 na
H14. Přestupek se stal cca 3 metry v PÚ na diagonále R. Bez nutnosti OT. Poté, co byl PK nařízen, vzal D1 míč do ruky a hodil ho vysokou
intenzitou směrem ke mně. Míč mě zasáhl do kolenou. Následně jsem D1 udělil ČK, hráč na udělení ČK reagoval slovy: “To jdi do prdele
s takovou penaltou, to se na to radši vyser.” § 48/2 a § 45/1 DŘ FAČR.
UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK: 150,-
Zákaz činnosti: Počet SÚ 4 od 25.10.2021 16:07
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300932
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Týče Jiří (73070491)
ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle §57 DŘ FAČRu. Jako delegovaná osoba se dostavil k utkání II. třídy OP Rakovník ve
stavu, který vylučoval plnění jeho povinností.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 10 000,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300769
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Mrázek David (91101118)
Klub: 20C0311 ­ Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300770
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Trejbal Adam (92061646)
Klub: 20C0321 ­ SK Sparta Řevničov, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300771
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Vávra Jakub (94021992)
Klub: 20C0331 – SK SENOMATY, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300772
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Bechner Denis Scott (94041213)
Klub: 20C0451 ­ FK Hředle, z.s.
Soutěž: 202121CA1A ­ Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300773
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Cílek Ondřej (96080199)
Klub: 20C0091 ­ TJ Český lev Kolešovice, z.s.
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021


FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300774
Disciplinární komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Petr Petr (92082322)
Klub: 20C0521 ­ SK Mšecké Žehrovice
Soutěž: 202121CA2A ­ III. třída
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 27.10.2021

Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda