Zápis z jednání DK ze dne 4.11. 2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021301979
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0291 – TJ Roztoky, z.s.
Soutěž: 202121CZ4A Okresní pohár
Zápas: SK Pavlíkov, z.s. TJ Roztoky, z.s. ,202121CZ4A0302
ROZHODLA TAKTO:
Nenastoupení k utkání Okresního poháru. § 56/2 DŘ
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 2 000,-
Poplatek DK: 150,-
Kontumace utkání: 3 : 0
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 04.11.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021301977
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0181 SK Ohnivec Městečko
Soutěž: 202121CA1A Okresní přebor
Zápas: FK Hředle, z.s. SK Ohnivec Městečko ,202121CA1A1204
ROZHODLA TAKTO:
Nenastoupení družstva k utkání Okresního přeboru. §56/2 DŘ.
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 3 000,-
Poplatek DK: 150,-
Kontumace utkání: 3 : 0
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 04.11.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021301975
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Sekyra Aleš (87110371)
Klub: 20C0491 – FC 05 Zavidov, z.s.
Soutěž: 202121CA1A Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 04.11.2021

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021301976
Disciplinární komise Rakovník
VE VĚCI:
Osoba: Perlík Tomáš (00020225)
Klub: 20C0311 Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s.
Soutěž: 202121CA1A Okresní přebor
ROZHODLA TAKTO:
4 ŽK v ročníku 2021/2022, RMS OFS Rakovník Náležitosti disciplinárního řízení čl. 2/1
UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta: 400,-
Poplatek DK: 150,-
ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.
Zapsáno dne: 04.11.2021

Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda